Doradztwo podatkowe i finansowe Zielona Góra

Miło nam powitać Cię w gronie ludzi przedsiębiorczych, biorących los we własne ręce. Twój biznes z pewnością został z rozmysłem zaplanowany. Czy jednak zaplanowałeś już jaki będzie podział obowiązków w Twojej firmie? Sprawdź w czym możemy Cię wyręczyć. Nie jest bowiem sztuką pracować na pieniądze. Sztuką jest sprawić, by pieniądze zarabiały na Ciebie.

Doradca finansowy

CONTACT US +1 (000) 123 456 789

Oferta

Nasze usługi

Słownik pojęć

Słownik pojęć finansowych i FAQ

Darowanie podatnikom zatajonych zobowiązań podatkowych w zamian za przyznanie się i dokonanie wpłaty podatku.
Corporate Income Tax - podatek od dochodów osób prawnych w tym spółek kapitałowych (także w organizacji). Podatek reguluje ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, leśnej, przychodów które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, przychodów armatorów. Opodatkowaniu podlegają osoby prawne, których siedziba znajduje się na terytorium Polski oraz znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną.
W ujęciu prawnym, jest to nazwa podmiotu gospodarczego ujętego w Kodeksie cywilnym. Natomiast w języku potocznym i ekonomii określenie FIRMA jest synonimem przedsiębiorstwa.
Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych. Tym skrótem oznaczone są także wszelkie formularze związane z rozliczeniem tegoż podatku. Zasady opłacania podatku PIT określone zostały w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, leśnej, przychodów uzyskanych w drodze spadku, darowizny, czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, przychodów armatorów morskich i osób prawnych. Podatkiem PIT opodatkowane są osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski tj posiadają na terytorium Polski centrum interesów życiowych lub przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym
Podatek od towarów i usług (VAT od ang. – Value Added Tax – podatek od wartości dodanej; PTU – rzadziej używany skrót: Podatek od Towarów i Usług) — podatek pośredni, obrotowy, który z założenia ma w jak najmniejszy sposób oddziaływać na ostateczną cenę.